Hotline: 0999999999
cover
Minh Ka
29 Theo dõi Đang theo dõi 1 Được donate 586

Ủng hộ ngay

Top ủng hộ tuần

 • #1 biso_drew_12896983 441,000
 • #2 dang_chi_thinh_12475924 100,800
 • #3 do_van_an_13035891 63,000
 • #4 themaster2k7 25,200
 • #5 quan_mai_12502144 12,000

Top ủng hộ tháng

 • #1 biso_drew_12896983 3,150,000
 • #2 khoi_dinh_12718400 1,121,400
 • #3 dang_chi_thinh_12475924 434,700
 • #4 do_van_an_13035891 284,000
 • #5 pham_thuan_12818418 138,600

Top ủng hộ

 • #1 biso_drew_12896983 3,150,000
 • #2 dang_chi_thinh_12475924 2,230,200
 • #3 khoi_dinh_12718400 2,026,300
 • #4 quoctran1 408,501
 • #5 pham_thuan_12818418 340,200